warehouse shelves

Warehouse shelves,warehouse shelving,warehouse racking đều có cái tên chung là kệ kho chứa hàng tải trọng lớn,warehouse sheves được làm bằng sắt thép tốt nhất

 1. Assorted pallet Vinarack

  Assorted pallet Vinarack

  Assorted pallet overarching quality, size, color, design each pallet from Vinarack.
 2. Trolleys Warehouses

  Trolleys Warehouses

  Trolleys move warehouse materials, store, accelerate speed, hands folded push, dedicated and convenient for warehouse environment.
 3. Versatile Shelf v hole

  Versatile Shelf v hole

  Versatile Shelf v hole quick assembly combining features versatile, flexible and high storage capability, product distribution throughout the country.
 4. Kệ chứa hàng trong kho

  Kệ chứa hàng trong kho

  Kệ chứa hàng trong kho là một trong những sản phẩm đa tính năng, chất lượng tốt, phù hợp lưu trữ nhiều chủng loại hàng hóa trong môi trường kho khô và kho lạnh.