Industrial warehouse racking

Industrial Warehouse Racking Shelving When you work in an industrial warehouse environment, the shelving you use to organize and store your products or your

 1. Kệ bán hàng

  Kệ bán hàng

  Kệ bán hàng chuyên dùng cho các hoạt động trưng bày hàng hóa ở cửa hàng, siêu thị với quy mô nhỏ, vừa và lớn. Kết cấu tinh tế là sự chọn lựa ưu Việt nhất.
 2. Giá kệ chứa hàng công nghiệp

  Giá kệ chứa hàng công nghiệp

  Giá kệ chứa hàng công nghiệp cung cấp khả năng lưu trữ mật độ lớn, nhập xuất linh hoạt, lựa chọn hàng tối ưu cũng như tận dụng tối đa chiều cao kho.
 3. Kệ chứa hàng dirive in

  Kệ chứa hàng dirive in

  Kệ chứa hàng drive in lưu trữ hàng hóa trong kho hàng công nghiệp, hệ thống kệ lắp đặt phù hợp với mặt bằng nhà kho và tối ưu các lối đi dành cho xe nâng hàng.
 4. Xe đẩy hàng trong nhà kho có lối đi hẹp

  Xe đẩy hàng trong nhà kho có lối đi hẹp

  Xe đẩy hàng sử dụng trong mọi nhà kho khác nhau đặc biệt đối với nhà kho có lối đi hẹp thì xe đẩy hàng cần phải có chức năng kéo – đẩy linh hoạt để sử dụng phù hợp với lối đi có sẵn.